La riuada humana de la Diada va posar sobre la taula la qüestió catalana. Mentre a Madrid la crisi econòmica servia d’excusa per atiar un vent en contra de les autonomies, Barcelona va aconseguir sobtadament canviar la seva direcció apuntant ara cap a la independència. Des de llavors, no sembla que hi hagi un altre debat que prendre posició a favor o en contra, com si no hi hagués res més a dir.

Leer más.