ALFONS VINYALS ARNAU (En endavant, “ALFONS VINYALS”) – C/ Provença, 49, entre. 6ª, CP: 08029 de Barcelona – Tfno: 619.04.26.36, Email: avinyals.a@gmail.com

Per què fem servir les dades?

La següent Política de Privacitat estableix els termes en què tractarem les dades personals a ALFONS VINYALS; això inclou qualsevol dada personal recollida a través de la nostra pàgina web https://criteriiconsciencia.org, així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de les nostres activitats empresarials.

ALFONS VINYALS recull les dades personals amb les finalitats a continuació indicades:

Formulari de contacte amb nosaltres: les dades personals recollides mitjançant aquest formulari seran exclusivament utilitzades per gestionar la seva petició.
En cas que a partir d’aquest formulari enviïs la teva opinió sobre alguns dels articles que hi ha a la web les teves dades seran utilitzades per gestionar la teva participació en l’article.

Quant de temps custodiem les seves dades?

A continuació, i d’acord amb la normativa vigent, us informem del temps que mantindrem les vostres dades, que depèn del tipus d’ús a què siguin destinades:

Les dades dels usuaris que s’han posat en contacte via el formulari de contacte, seran automàticament eliminades passat un any des del darrer contacte.

En relació amb les dades dels usuaris que han enviat la seva opinió per a algun dels articles les seves dades es conservaran de manera permanent fins que exerciti els seu dret de supressió.

Legitimització

A continuació, us informem què ens permet tractar les vostres dades, en funció de l’ús per al qual siguin destinades. La legitimació per tractar les dades del formulari de contacte, és el consentiment de l’interessat.

Cessions de dades a tercers

Les seves dades personals no seran cedides a tercers sense el seu consentiment, excepte aquells proveïdors de serveis amb els que disposem d’un contracte de servei vigent o que hi hagi una llei que obligui a ALFONS VINYALS a aquest cessió de dades.

Tipologia de dades tractades:

  • Formulari contacte amb nosaltres:
    – Nom i cognom.
    – Correu electrònic.

Te dret a:

Revocar el consentiment atorgat.
Accedir a les dades personals.
Rectificar les dades personals.
Suprimir les dades personals.
Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels teus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar als teus drets.
Limitació del tractament.
Portabilitat.