Visió y Misió

VISIÓ

Transcendent. Centrada en observar i analitzar la realitat des d’una visió col·legiada, que contingui la suma de capacitats perceptives dels que s’esforcen en estar més enllà d’un mateix i del present, sense excloure’l.

MISSIÓ

1. – CiC es constitueix com a espai de diàleg necessari en un exercici cap a l’expressió de la Llibertat com a instrument que pugui permetre una trobada entre iguals en la recerca del bé comú. Nodrint-se d’aquells que aspirant a la veritat parteixen del seu coneixement i formació particular, en un intent d’orientar la vida social cap a la Llibertat a l’àrea cultural, la Igualtat en l’àmbit jurídic-polític i la Fraternitat en l’econòmic.

2. – Entenem que és possible desenvolupar la consciència com a instrument de la veritat. Busquem que sigui aquesta consciència sorgida des dels diversos criteris l’instrument unificador, una matriu generadora de noves possibilitats en tots els camps de la vida fomentant l’impuls de la creativitat cultural.

3. – Treballem per generar un espai social en què l’ètica sigui el valor principal que regeixi les relacions entre éssers humans i les seves organitzacions: culturals, polítiques, legislatives i o econòmiques.

4. – Pretenem desenvolupar actituds col·lectives, iniciatives i projectes possibilitadors de la transformació social, en una aspiració legítima de voluntats que des de diferents línies de pensament, s’uneixen i participen d’una voluntat comuna: La germanor entre éssers humans, proposant l’altruisme enfront del egoisme com a base del benestar social.

CiC: Barcelona, 22 de Febrer de 2011. cic.criteriiconsciencia@gmail.com