Documents CiC és un material que s’ha elaborat en consens. Són escrits que han estat discutits, debatuts, i el resultat del que ha sorgit en el grup de treball corresponent. Es publiquen a manera d’assaig, entenent aquest terme com el que defineix una activitat no acabada definitivament, susceptible de ser ampliada fins i tot per aquells lectors que vulguin sumar-se a la discussió després de la seva publicació. Són escrits en permanent metamorfosi. Aquest tipus de treballs, pel fet de correspondre a una versió col·lectiva, no estan signats ja que no expressen una opinió personal.

Indrets comuns

En el decurs de les nostres xerrades i processos de debat i desenvolupament de temes, ens en hem adonat de que una gran part de la nostra consciència està segrestada (la comuna, la que és més [...]

El mal comú

No és la nostra pretensió abastar, en un sol assaig curt, el significat i abast del que implica aquest títol: el mal comú. Com tot treball de recerca que es fa públic, és necessari [...]