Project Description

Benvinguts:

Des de la nostra associació civil Criteri i Consciència, volem recolzar un impuls que generi un real i profund canvi en els marcs, models, maneres i sistemes de vida dins dels quals ens trobem. Estem davant una oportunitat crucial. En ple segle XXI, i en el marc d’una globalització que no pot sostreure’s a l’efecte d’aquesta crisi sistémica: financera, política, econòmica social i cultural, que estem patint (podrà variar la seva cruesa, dolor o precarietat, però no les causes que la generen) en la qual es posa de manifest l’esgotament del model polític-jurídic, econòmic i social que l’alimenta i de les seves alternatives històriques, que afecta tant a les pràctiques formals desenvolupades, com a la justificació i legitimació de les mateixes i al suport cultural massiu que ho ha fet possible.

Aquest model es basa en l’objectiu del progrés material indefinit a costa de l’exclusió i eliminació de persones i pobles i de l’esgotament dels recursos naturals. La lògica, no reconeguda, d’aquests models és – d’una banda – la realització d’aquest objectiu a costa de la producció de desigualtat i injustícia, del benefici i benestar d’uns pocs a costa dels més febles. I, per un altre, del segrest de la consciència sota les múltiples formes que l’han suportat, generant un estat social massiu de indignidad.

Pretendre mantenir aquest model de progrés, com avui se segueix pretenent política i culturalment, és mantenir un segrest de la consciència i un estat social de sofriment que està sent perpetuat pels agents financers, a través de la gestió política dels governs.

És gairebé anecdòtic des d’on pot sorgir un procés de crítica, cerca i aprenentatge d’altres possibilitats materials, culturals, socials i polítiques. Segurament l’important és procurar que succeeixi, en els diferents terminis que cada nivell d’anàlisi requereixi, des del més senzill, com que a ningú li falti el bàsic per viure en la dignitat (bàsica, també) fins al més complex que podria apuntar a fonamentar un canvi de model social, cultural i polític, cara a les futures generacions.

Sumar-se a aquest procés passa ineludiblement per posar en qüestió els supòsits teòrics i les pràctiques habidas i repensar-los des de la lògica a la qual responien; doncs amb aquest bagatge hem produït el que ara tenim. Aquesta tasca és ineludiblement individual i l’itinerari pot realitzar-se compartit lliurement amb uns altres. En aquesta línia de construir col·lectivament, Criteri i Consciència pot aportar, d’entrada, el treball per a això ha estat constituïda i estem desenvolupant.

Criteri i Consciència (CiC) es va constituir formalment en 2010 com un espai de diàleg públic, lliure, amb la voluntat de generar trobades entre iguals, en la cerca del ben comú. Pretenem desenvolupar actituds socials, promoure iniciatives i projectes posibilitadores de transformació social (nous espais públics, cívics) que permetin elaborar una dimensió nova de la política que sigui capaç de canalitzar dinàmiques socials avui, al marge dels llits polítics vigents. Per tant ens signifiquem com a llavor d’un moviment civil que contribuiria a il·luminar també un espai polític pertinent. Aquest moviment civil només és possible des d’un procés de criteri i consciència. Per a això és necessària la crítica de les justificacions de pràctiques i models polítics, econòmics, socials i culturals vigents i la construcció de pautes intel·ligibles que puguin fer-se càrrec de la complexitat de la societat actual, i de l’estat massiu de desigualtat i injustícia que aquesta mateixa societat (en els seus agents i estructures responsables) ha produït, recolzant-se en el silenci i/o la delegació de la majoria.

Els gestors d’aquesta societat han generat una situació de desigualtat i injustícia, recolzant-se – precisament – en aquest silenci i delegació. En CiC treballem per generar espais, en els quals la dignitat humana sigui el valor ètic principal que regeixi les relacions entre els éssers humans i les seves organitzacions, culturals, socials, polítiques, legislatives i econòmiques. Tractem d’aportar impulsos que possibilitin el ben comú, treballant per aconseguir la llibertat en l’àmbit de la cultura, la igualtat, en l’àmbit jurídic-polític i la fraternitat en l’econòmic-empresarial. I no entenem aquests ideals tant com a drets – que també ho són- sinó com a conquestes necessàries, tant individuals com a col·lectives. Treballem per idear i desenvolupar elements compensadors i impulsos que donin el protagonisme als actors principals de les nostres societats: els éssers humans comuns, la immensa majoria. I amb això, col·locar la dignitat en els llocs als quals no s’ha permès accedir i mantenir-se: la construcció de les pròpies vides inserides en el teixit social, per així crear un de nou.

Qualsevol corrent de pensament o espiritual actual o futura que se signifiqui, sempre que es mostri útil i respectuosa per possibilitar el ben comú, cap en aquesta proposta de camí que considerem transcendent. Aquest respecte per la llibertat de les identitats culturals que cadascú pugui escollir, perquè li és fonamental per al seu desenvolupament individual, no pot vivenciarse sense unes lleis que li garanteixin la igualtat en la seva dignitat com a ciutadà i persona. L’espai jurídic i polític ha de centrar el seu acompliment a aconseguir-ho para totes les facetes de relació entre éssers humans, entre éssers humans i organitzacions i entre les organitzacions. Perquè en un desenvolupament desitjable, des del nostre punt de vista, la dignitat i la seva preservació ha d’estar sobresortint en tota activitat humana.

En l’àmbit de l’activitat econòmica i empresarial entenem que ha de regir el mateix criteri, quant a la preservació de la dignitat humana, la del medi ambient (global) i la cura de la solidaritat (local i en la mesura del possible, global també), per recolzar i desenvolupar organitzacions que no es puguin regir exclusivament cap a l’afany de lucre d’uns quants acte escollits.

El punt essencial és iniciar un procés de construcció d’un model polític on llibertat, justícia i solidaritat, cadascun en el seu àmbit preservat i col·laborador del global, siguin l’engranatge d’aquest model. En aquest nou model hi ha un previ que és no repetir el model anterior, ni crear un “de diferent” perquè l’actual no ens satisfà. Hem d’entendre la lògica del model vell (actual) para no repetir-la i per crear un model nou des d’una nova consciència que també hem de construir. I això es pot realitzar, sense perdre de vista la resolució del que acuita a la situació de la majoria i que precisa de solucions urgents.

El marc d’aquests nous reptes assenyala a la redacció d’una nova constitució que els reguli. També en aquest treball, Criteri i Consciència aporta la seva voluntat de col·laboració, en el cas que el substancial de la nostra proposta sintonitzi amb el nucli de l’impuls que ha generat el vostre Manifest. Esperant la vostra resposta, aprofitem per animar la iniciativa (de la qual participem) i que tan valentament heu iniciat.