CiC té com a directriu en el seu desenvolupament orientar la vida social cap a la Llibertat a l’àrea cultural, la Igualtat en l’àmbit juridicopolític i la Fraternitat en l’econòmic. Es constitueix com a espai de diàleg necessari en un exercici cap a l’expressió de la Llibertat com a instrument que pugui permetre una trobada entre iguals en la recerca del bé comú. Iguals en tant que “ciutadans” que es podran significar com a tals, en el desenvolupament i aspiració cap al bé comú.

Aspirem a treballar per l’excel·lència com pedagogia del canvi social, en una forma permanent de ser: la recerca del bé comú, a partir de la consciència de la producció secular del mal comú que la memòria ens fa present.

Pretenem l’estímul del que és genuí individual contemplat des de la igualtat entre éssers humans, per a desenvolupar actituds col·lectives, iniciatives i projectes possibilitadors de la transformació social, en la recerca de la creació de la cultura del Bé comú. Es tractaria de generar un itinerari polític que passa per un procés cultural.

CIC és una aspiració legítima de voluntats que des de diferents línies de pensament, s’uneixen i participen d’una voluntat comuna: la germanor entre éssers humans, altruisme que comprengui l’egoisme sense cedir a la seva tendència, per tant, que inclogui l’atenció a les necessitats genuïnes de cada individu per assolir la dignitat humana.

Entenem que és possible desenvolupar la consciència com a instrument de la veritat. Per a això és necessari discriminar entre el que és propi i escollit, del que és una alienació involuntària, en l’intent de ser objectius amb la realitat, tant interna com externa. Que sigui la consciència sorgida des dels diversos criteris l’instrument unificador, una matriu generadora de noves possibilitats en tots els camps de la vida: fomentar l’impuls de la creativitat cultural.

Treballem per generar un espai social en què l’ètica sigui el valor principal que regeixi les relacions entre éssers humans i les seves organitzacions: Culturals, polítiques, legislatives i / o econòmiques. La nostra proposta pretén generar una metamorfosi en la vida social, emparada en una renovació política i legislativa.

CiC no pretén indicar un únic camí possible cap a la veritat, sinó nodrirse del d’aquells que aspirant a la veritat parteixen del seu coneixement i formació particular, per crear entre tots el que sintonitzi amb aquestes aspiracions per conèixer i comprendre. A partir d’una visió plural pretén des de la diversitat, arribar a una consciència comuna: unitat per a servir a la societat civil.