Li traiem la màscara; una aproximació triformada

A la situació que estem vivint en aquest "inoblidable" 2020, li podrem (si Déu vol) dedicar moltes anàlisis. Aquests anàlisis es podran enfocar des del punt de vista sanitari, polític, sociològic, econòmic, ideològic i alguns més, segurament.